Θεραπεία Σχημάτων

Θεραπεία Σχημάτων

Θεραπεία Σχημάτων
Θεραπεία Σχημάτων

 

Η Θεραπεία Σχημάτων είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που εστιάζει σε βαθιές αλλαγές προσωπικότητας και όχι μόνο στην γρήγορη ανακούφιση των συμπτωμάτων. Συνδυάζει αρχές της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας, των Αντικειμενοτρόπων Σχέσεων, της Θεραπείας Gestalt και της Θεωρίας Δεσμού.

Η Θεραπεία Σχημάτων είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση μακρόχρονων συναισθηματικών δυσκολιών. Έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική σε άγχος, χρόνια κατάθλιψη, μετατραυματικό στρες, διαταραχές προσωπικότητας κ.α.

Τα σχήματα ή αλλιώς παγίδες ζωής είναι δυσλειτουργικοί τρόποι που σκεφτόμαστε, νιώθουμε και συμπεριφερόμαστε. Δημιουργούνται από ανάγκες που δεν καλύφθηκαν κατά την παιδική μας ηλικία (όπως έλλειψη ασφάλειας, αποδοχής και κατανόησης) και καταλήγουν να γίνονται οι «φακοί» μέσα από τους οποίους βλέπουμε τον κόσμο. Η Θεραπεία Σχημάτων βοηθά τους θεραπευόμενους να καταλάβουν πως αναπτύχθηκαν τα σχήματά τους και ποιες στρατηγικές αντιμετώπισης (άμυνες) έχουν χτίσει για να ικανοποιήσουν τις βασικές συναισθηματικές τους ανάγκες. Ο κύριος στόχος της είναι να αναγνωρίσουν τα άτομα τις συναισθηματικές τους ανάγκες και να μάθουν να τις ικανοποιούν μέσα από την αυτό-φροντίδα και την αναζήτηση και καλλιέργεια υποστηρικτικών σχέσεων.