Σημαντικοί Σύνδεσμοι

Οδηγός για την αντιμετώπιση κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων
www.neuroskills.com

Ευρωπαϊκή Εταιρία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Θεραπειών
www.eabct.com

Ελληνική Εταιρία Έρευνας της Συμπεριφοράς
www.eees.gr

Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών
www.stroke.gr

Παγκόσμιος Οργανισμός Εγκεφαλικών
www.world-stroke.org

Αναπηρία τώρα: Μη κερδοσκοπική υποστηρικτική εταιρία
www.disabled.gr